Bitcoin koers

Bitcoin koers euro

Wie in België met Bitcoin wil beginnen, doet er goed aan zich te informeren m.b.t. de koers van het moment. Omdat België tot de eurozone behoort, wordt de wisselkoers van de bitcoin in euro uitgedrukt. Daarnaast zul je de bitcoin koers ook kunnen raadplegen uitgedrukt in Yen, US dollar en in Brits Pond.

Een 6-tal weken geleden bereikte de bitcoin zijn hoogste waarde ooit. Momenteel is deze waarde sterk gedaald en de dalende lijn zet zich nu we dit artikel schrijven, nog steeds verder. Toch wil dit niet zeggen dat het niet meer zou lonen om met bitcoin te beginnen. Er zijn nog steeds mensen die in de virtuele munt investeren.

Het is wel belangrijk om te weten wanneer je dat wil doen. Het is duidelijk dat wanneer de bitcoin laag staat, het niet loont om je bitcoins te verkopen. Zeker als je merkt dat je bij de aankoop van je virtuele valuta meer betaalde dan nu je overweegt te verkopen, is het duidelijk dat je verlies zou maken.

Wanneer dat het geval is, kun je uiteraard beter nog wat wachten om je bitcoin te verkopen. Wil je daarentegen bitcoin kopen, dan is het nu het uitgelezen moment om te beginnen met de virtuele munt. Je kunt uiteraard nog altijd afwachten tot de prijs nog verder daalt.

Bitcoin koers verwachting

De koers van de Bitcoin vertoont momenteel duidelijk een dalende lijn. Hoe lang deze daling nog zal voortduren, is niet echt te voorspellen. Als er al iets is dat zeer onvoorspelbaar lijk te zijn, dan is het zeker de koers van de bitcoin en andere virtuele munten. Hiervoor zijn een aantal redenen op te noemen.

Ook in het verleden ging een topprijs voor de bitcoin gepaard met een daarop volgende sterke daling. Hierdoor lijkt het wel of het niet mogelijk is om op enige manier vat te krijgen op de dalingen en stijgingen van de bitcoin. Hierdoor heeft de bekendste digitale munt een slechte reputatie gekregen bij het grote publiek dat in vele gevallen niet beschikt over informatie waarover insiders die alles op de voet volgen, wel beschikken.

Bitcoin koers grafiek

Wie wil investeren in bitcoin, doet er goed aan alle ontwikkelingen zo nauw mogelijk op te volgen. Dit kun je doen op websites die hierin gespecialiseerd zijn. Zo vind je ook online verschillende voorbeelden van een bitcoin koers grafiek. De betrouwbaarheid van deze grafieken is sterk afhankelijk van de nauwkeurigheid en de tijdstippen waarop de grafieken worden bijgewerkt. Soms gebeurt dit bijna live! Tegelijk kies je ook best voor een grafiek die meerdere maanden weergeeft.

De meeste grafieken die je bij Axiras online vindt, omvatten een tijdspanne van een jaar. Zo kun je zien dan de koers van de bitcoin in februari 2017 heel laag stond. Deze lage stand hield een paar maanden stand tot in april 2017. Nadien begon de bitcoin langzaam maar zeker aan een remonte. De grote piek deed zich voor op 20 december 2017. Toen bereikte de bitcoin zijn hoogste prijs ooit: meer dan € 13.000.

Vanaf die datum leek het wel of de bitcoin in vrije val ging. Bijna 3 maanden later is de virtuele munt nog maar € 6.500 waard. In vergelijking met februari 2017 is dit echter nog altijd een enorm groot bedrag! Toen was de bitcoin slechts iets meer dan € 990 waard. Een bitcoin koers grafiek raadplegen, kan je dus wel degelijk inzichten verschaffen.

Wanneer je dit op heel lange termijn doet, dan zie je dat de digitale munt bij haar ontstaan in 2009 bijna geen waarde had. De bitcoin was toen nauwelijks bekend bij het grote publiek en er was weinig interesse voor. Ondertussen is de bitcoin koers al een aantal keer in het nieuws geweest omwille van een duidelijke piek. Als we de koers over een periode van 9 jaar bekijken, dan valt op dat deze eerste pieken tijdens de eerste jaren van de virtuele munt, in feite niet zo groot waren.

De grafiek over een tijd van 9 jaar ziet er immers nog al vlak uit, met uitzondering van de absolute piek op 20 december 2017. Wie de grafiek nu bekijkt, in februari 2018, krijgt de indruk dat de forse daling zich doorzet, maar zoals we later zullen zien, valt het koersverloop van de bitcoin niet te voorspellen.

Bitcoin koers live

Je vindt steeds meer websites online die de bitcoin-koers live aanbieden. Hierbij wordt gewerkt met een Bitcoin koers grafiek over een zeer kleine tijdspanne. Zo merken we tijdens het schrijven van dit artikel dat de bitcoin tijdens een uur al verschillende keren gestegen en gedaald is. Zo wisselde de koers van € 6.300 over € 6.500 naar € 6.200 en ging deze vervolgens terug naar meer dan € 6500.

Actuele koers bitcoin

Het minste dat je kunt zeggen is dat de actuele koers van de bitcoin zeer moeilijk te volgen is. Het komt er zelfs hier op neer: wanneer je een paar minuten, soms zelfs een paar seconden niet kijkt, kan de koers van de bitcoin alweer gewijzigd zijn.

Bitcoin wisselkoers

Omdat de bitcoin omwille van een aantal factoren een instabiele munt blijft, is het moeilijk om de wisselkoers van de bitcoin op een juiste manier weer te geven. Ondertussen zal het voor de lezer duidelijk geworden zijn dat de koers van de bitcoin door de jaren heen wisselvallig blijft.

Koersverloop Bitcoin

Het koersverloop van de bitcoin is grillig te noemen. De waarde van de populaire digitale munt kan maandenlang relatief stabiel blijven. Een verandering in de bitcoinwereld of in de virtuele wereld als geheel, kan verantwoordelijk zijn voor een plotse schommeling. Dit kan zowel een daling inhouden als een spectaculaire stijging zoals deze in december van 2017.

De enige zekerheid die we hebben, is dat na een forse stijging altijd een redelijk stevige daling volgt. Als we het koersverloop van de bitcoin over verschillende jaren bekijken, dan kunnen we niet anders dan vaststellen dan dat pieken in waarde, altijd gevolgd worden door scherpe dalingen en daarna relatief lange periodes van stabilisatie.

Hoe wordt de koers van Bitcoin bepaald?

Niets lijkt zo grillig te zijn als de koers van de BTC. Een paar maanden geleden was de virtuele munt nog 20.000 dollar waard, nu geven de koersen een prijs van 7000 à 8000 euro aan. We kunnen ons bij Axiras voorstellen dat dit mogelijk vragen oproept bij kandidaat investeerders in de Bitcoin. Dat is meteen ook de reden waarom we wat meer aandacht willen besteden aan hoe de koers van Bitcoin wordt bepaald. Vele mensen vragen zich af waarom de koers van de Bitcoin zo abrupt kan stijgen en dalen. Er is hierop een kort antwoord te formuleren. De koers van de Bitcoin wordt bepaald door de wet van vraag en aanbod. Dit wordt in vele artikels op dezelfde manier geformuleerd, maar er is meer aan de hand. Het lijkt ons in ieder geval goed om eerst uit te leggen wat er bedoeld wordt met de vraag. Vraag betekent in de economische wereld dat een bepaalde valuta heel erg in trek is. Bij een grote vraag wil iedereen Bitcoin hebben omdat men gehoord heeft dat de waarde heel erg hoog is. Hierdoor wordt schaarste gecreëerd en zal de waarde effectief stijgen. In geval van aanbod wil iedereen de BTC verkopen. Dit is meestal een teken van overvloed of van lage waarde. De Bitcoins zijn nu niet meer zo gegeerd en iedereen wil er vanaf. Hier eindigt ons verhaal over vraag en aanbod. Er is echter meer aan de hand, zoals we hierboven al uitlegden. De wet van vraag en aanbod wordt rationeel bepaald. Andere factoren zijn niet zo rationeel. We hebben het dan over aspecten zoals vertrouwen, speculatie en emotie. De Bitcoinwereld mag dan wel gescheiden zijn van de gewone financiële wereld, toch beïnvloeden de beide financiële markten elkaar meer dan we zouden kunnen vermoeden. Zo kunnen we denken aan de financiële crisis in landen zoals Griekenland, Portugal, Spanje en Italië van een paar jaar geleden. Ongeveer een paar weken geleden zagen we dan weer hoe de Dow Jones in New York ineens kelderde. Deze gebeurtenissen hebben niet alleen een invloed op de reguliere financiële wereld, maar dus ook op de Bitcoin. Nu deze virtuele munt al 9 jaar bestaat, groeit ook het aantal experts in digitale valuta. Deze mensen doen al jaren pogingen om enige regelmaat of redenen voor de pieken en dalen te ontdekken. Tot op de dag van vandaag zijn ze er nog niet in geslaagd.

Wat kun je het beste antwoorden op de vraag: hoe wordt de koers van de Bitcoin bepaald?

Verder dan de wet op vraag en aanbod zijn de meeste economisten nog niet gekomen. Om de vraag te beantwoorden is het misschien beter om een bijkomende vraag te stellen. Hoe komt het bijvoorbeeld dat kunstwerken zoveel waard zijn dat de kenners er zoveel willen voor betalen? Hoe komt het dat goud en andere edelmetalen als waardevol worden aanzien? Door deze voorbeelden wordt duidelijk dat emotie zeker een factor is die meespeelt bij het bepalen of een object of een valuta nu waarde heeft of niet. Het mag duidelijk zijn dat de schilderijen van van Gogh tijdens het leven van de kunstenaar nog lang niet zoveel waard waren als ze dat nu zijn. Toch gaat het over dezelfde schilderijen als toen de artiest nog leefde. Je kunt hier dus alvast spreken van emotionele waarde.

Behalve de emotie die aan een bepaald object of een zekere valuta wordt gehecht, speelt ook een andere vorm van emotie mee. Dan hebben we het over de emotie die ontstaat bij beursschommelingen. Enerzijds is dat hebzucht en anderzijds angst. Wanneer de beurs helemaal gekelderd lijkt te zijn, dan speelt angst een grote rol. Dit is een factor die zowel bij de koers van de BTC speelt als op de reguliere beurs. Op een volgend moment, als de koers weer een keer fenomenaal gestegen is, speelt de factor hebzucht een grote rol. Iedereen wil nu profijt doen en zal mogelijk beginnen met het verkopen van Bitcoin om er zoveel mogelijk winst uit te halen. Tegelijk zullen vele andere mensen het zich beklagen dat ze niet eerder Bitcoin hebben gekocht. De wil om te investeren wordt dan ook weer groter. Dit is dan de vorm van hebzucht die doet kopen. Er zijn specialisten die zeggen dat hebzucht altijd doet kopen en angst doet verkopen, maar bij verkopen kan de emotie hebzucht eveneens een grote rol spelen. Je wilt dan je Bitcoins zo vlug mogelijk van de hand doen om ze te kunnen omzetten in reguliere munten die je gemakkelijker in het dagelijkse leven kunt spenderen. Net omdat de koers van de BTC door emotie wordt bepaald, wordt ze instabiel. Door het verkopen van Bitcoins wanneer de prijs hoog is, doe je de prijs weer zakken. Bij deze laatste vorm van hebzucht, speelt ook angst mee. We hebben het dan over de FOMO, de fear of missing out. We kunnen wel stellen dat deze angst een grote rol speelt bij het bepalen van de koers van de BTC.

Waarde bitcoin koers

Je zou je kunnen afvragen wat de intrinsieke waarde is van de bitcoinkoers, wanneer deze grote schommelingen vertoont. Toch heeft de bitcoin koers waarde. Als je deze nauwlettend opvolgt, maak je meer kans om er bepaalde patronen in te ontdekken. Op basis van die patronen is het in de toekomst waarschijnlijk mogelijk om je te wagen aan een nauwkeurigere bitcoin koers voorspelling.

Bitcoin koers voorspelling

Momenteel lijkt het nog steeds niet mogelijk om een betrouwbare bitcoin koers voorspelling te doen. Tegelijk is het duidelijk dat een dergelijke betrouwbare voorspelling van grote waarde zou zijn. Ook professionele bitcoin specialisten kunnen hier weinig over vertellen. De bitcoin koers is immers afhankelijk van tal van maatschappelijke ontwikkelingen. Een beurscrash zoals deze in 1929 en 2008 is zo’n maatschappelijk verschijnsel. Andere voorbeelden zijn het standpunt dat de wetgevende macht aanneemt tegenover de bitcoin.

In bepaalde landen wordt namelijk overwogen om de bitcoin te verbieden of te reguleren. We moeten jullie niet vertellen dat dit zeer zeker een negatieve impact zou kunnen hebben op de waarde van de bitcoin. Dit verklaart waarom vele mensen en potentiële investeerders in de virtuele munt de boot bewust afhouden. Ondertussen bestaat de bitcoin al ongeveer 9 jaar en is het aantal bitcoins dat gemijnd kan worden, niet zo zeer bijna bereikt, maar we durven toch al zeggen dat dit maximum al in zicht komt. Tegelijk blijven mensen gefascineerd door de bitcoin. Een aantal investeerders is namelijk echt rijk geworden door de bitcoin. Zij waren er van in het begin bij en verkochten hun bitcoins op het juiste moment.

Reviews Axiras

Beoordeling 9,4/10

★★★★★

Op basis van 285 beoordelingen

> Geef ons een beoordeling

Mijn account