Moet je belastingen betalen op Bitcoin?

Wie belegt in Bitcoin en daar winsten mee boekt, moet in België 33 procent belasting betalen. Wanneer je dit niet beroepsmatig doet, moet je dit aangeven als 'Diverse inkomsten' in uw aangifte van de personenbelasting.

Belastingen Bitcoin

Bitcoin belastingen België

Hoewel de Bitcoin in de meeste Europese landen legaal is, wordt de digitale munt nog niet algemeen gebruikt. Toch wordt het duidelijk dat er steeds meer consumenten en bedrijven de BTC aanvaarden als een geldig betaalmiddel. Dit is de belastingdienst in enkele landen zeker niet ontgaan. Zeker na de hausse in de prijs tijdens de maand december 2017, zijn steeds meer mensen geneigd om te investeren in de digitale munt.

Voor de investeerder is het echter niet duidelijk of je op de inkomsten uit een investering in Bitcoin belastingen dient te betalen.

In België en in de meeste Europese landen bestaat geen specifieke wetgeving m.b.t. inkomsten uit het handelen in digitale valuta. In België wordt de uitspraak van het Europese Hof van Justitie gevolgd. Dit betekent dat de BTC in ons land een wettelijk betaalmiddel is. De munt zelf is vrijgesteld van BTW.

Dit wil in de praktijk zeggen dat wie Bitcoin tegen euro of andere valuta wisselt in de praktijk hier geen BTW dient over te betalen. Hetzelfde geldt ook in omgekeerde richting.

Moet je inkomsten uit Bitcoin aangeven aan de belastingdienst?

Op deze vraag is het moeilijk om een eenduidig antwoord te geven. De fiscus houdt het erop dat dit afhankelijk is van de manier van investeren.

Kleine investeerders die slechts occasioneel kleine investeringen doen in BTC, blijven buiten schot.

Wie echter van het handelen of traden in Bitcoin zijn of haar beroep maakt, wordt beschouwd als iemand die een professionele investeerder is in hoofdberoep.

Bitcoin wetgeving België

Wie van beleggen in Bitcoin geen beroep maakt, hoeft de winst die hij of zij op de belegging maakt, nog niet aan te geven aan de belastingdienst. Het bedrag is vrijgesteld van personenbelasting. Toch hoef je wel rekening te houden met één uitzondering.

Om te kunnen vrijgesteld worden moeten je transacties binnen het normale beheer van het privévermogen vallen. Hiermee wordt bedoeld dat het niet is toegestaan om op de hevige prijsschommelingen van de BTC te speculeren.

Wie dit wel doet, ook al gaat het over een privépersoon, zal over deze inkomsten een belasting van 33% moeten betalen.

Wie zich afvraagt in welk vak hij of zij dit moet aangeven, kunnen we alvast meegeven dat inkomsten uit het speculeren in BTC moet opgegeven worden in het vak ‘diverse inkomsten’.

We vragen ons dan wel af in welke valuta dit dient te gebeuren. Sommige bronnen zijn van mening dat dit in euro dient te gebeuren. Omwille van de onstabiele wisselkoers, lijkt ons dit onpraktisch.

De waarde op het moment van aangifte kan immers sterk verschillen met de waarde op het moment van beoordeling door de FOD Belastingen! Het is duidelijk dat op dit vlak het een en ander nog niet op punt staat.

De grijze zone

Wie zijn vermogen in Bitcoin beheert als een goed huisvader, betaalt geen belasting. Wie speculeert, moet dit wel doen. De vraag die hierbij rijst, is wanneer wordt je als een speculant beschouwd door de belastingdienst? Los daarvan vallen de platformen waarop in Bitcoin wordt gehandeld niet onder het toezicht van enige financiële autoriteit.

In de praktijk is het in België nog niet mogelijk om dergelijke financiële activiteiten op te sporen. In andere landen, zoals in de Verenigde Staten van Amerika gebeurt dit echter al wel.

In dit land heeft de belastingdienst de toestemming om Coinbase accounts met een vermogen erop van meer dan € 18.000 door te lichten. In België is het vooralsnog nog niet zo ver. Feit is dat het momenteel in België zeer moeilijk is om dergelijke inkomsten op te sporen.

Het traden gebeurt vaak op buitenlandse platformen. In België is de BTC nog niet gereguleerd door de FSMA (Financial Services and Market Authority)

Bitcoin en de fiscus

Natuurlijk is het de fiscus niet ontgaan dat de Bitcoin steeds populairder wordt. De aandacht van de belastingsdienst werd getriggerd door een app die een student heeft ontwikkeld om Bitcoins automatisch aan te kopen en te verkopen.

In het geval van deze jongeman werd beslist dat “De gerealiseerde meerwaarde niet verbonden is met een beroepswerkzaamheid en derhalve geen professioneel karakter kent.”

Toch diende de jongeman belastingen te betalen omdat zijn activiteiten verder gingen dan deze van een goed huisvader.

Waar komt het nu op neer?

Samengevat komt het hier op neer:

De belastingdiensten kennen 3 categorieën van investeren in Bitcoin:

  • Speculeren: wat onder diverse inkomsten moet worden ingevuld. Een tarief van 33%
  • Investeren op lange termijn: dit is belastingvrij
  • Beroepsmatig: wie professioneel in Bitcoin handelt moet hierover 50% belasting betalen.

Belastingen Bitcoin in Nederland:

In Nederland geldt een gelijkaardige regeling als in België. Digitale munten worden beschouwd als ‘overige bezittingen’. Inkomsten uit Bitcoin moeten bijgevolg in dit vak worden ingevuld.

Nederlandse barema’s:

Wie meer dan 25.000 euro per jaar verdient met Bitcoin, dient dit aan te geven als ‘overige inkomsten’

  • Tot en met 75.000 euro: 0,86 procent, waarvan 25.000 belastingvrij per fiscale partner.
  • Vanaf 75.001 tot en met 975.000 euro: 1,38 procent
  • Vanaf 975.001 euro: 1,61 procent

Verder is het belangrijk om weten dat je in Nederland je belastingaangifte doet op 1 april over het vorige jaar. De koers op 1 januari van het jaar waarover je aangifte doet, is degene die je moet hanteren om de BTC naar euro om te rekenen. Gezien de onvoorspelbare koers van de Bitcoin kun je hier zeker je voordeel mee doen.

Bitcoin kopen in België

Axiras geeft alle potentiële klanten de mogelijkheid om Bitcoin te kopen in België. Axiras staat ten dienste van privépersonen, organisaties en professionals. Zowel financiële instellingen als gewone consumenten kunnen dus bij ons terecht. Je kunt daarbij zeker zijn van de oorsprong van de BTC. Axiras verkoopt altijd bitcoins uit eigen voorraad die direct geleverd worden aan de afgesproken prijs.

Bij Axiras kunt u Bitcoin kopen met Bancontact, Visa, MasterCard, credit card, PayPal en contant geld. Je hebt dus de keuze tussen verschillende betaalmogelijkheden. Er zit er altijd wel een voor jou bij. Zo kunt u 24 uur op 24 en 365 dagen per jaar je cryptomunten kopen of verkopen!

Bestellingen worden vlug uitgevoerd. Verder garanderen wij de kleinste prijsverschillen en de toegang tot een orderboek met een grote liquiditeit m.b.t. de valuta die de beste resultaten geven.

Reviews Axiras

Beoordeling 9.4/10

★★★★★

Op basis van 4168 beoordelingen

> Geef ons een beoordeling